Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika lugemisel olen tutvunud ja nõustun Sanmare Trade OÜ kassironimispuu.ee e-poe kasutajatingimustega, sh kasutajatingimustes fikseeritud isikuandmete töötlemise korraga.

Sanmare Trade OÜ  töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

E-poe isikuandmete vastutav töötleja on Sanmare Trade OÜ (registrikood 14971440)

Privaatsuspoliitika andmed, mida kogutakse

 • Nimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Kauba kohaletoimetamise aadress
 • Pangakonto number
 • Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed(ostuajalugu)
 • Klienditoe andmed

Privaatsuspoliitika tingimused

 1. Meie ettevõte töötleb privaatsuspoliitika isikuandmeid ainult Teie tellitud kauba kätte toimetamiseks ja kliendi tellimuste haldamiseks.
 2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaadete koostamiseks ning kliendieelistuste kindlaks tegemises.
 3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 5. E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 6. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 7. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 8. Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: infokirja saatmine.
 9. Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 10. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 11. Kui e-poe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks
 12. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 1. Juurdepääs isikuandmetele on e-poe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 2. E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine

 1. Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 2. Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 3. Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.
 4. Kui privaatsuspoliitika isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@kassironimispuu.ee
 5. E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 6. Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
 7. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 8. Parema privaatsuspoliitika tagamiseks säilitatakse raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid seitse aastat.
 9. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 10. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
 11. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 12. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 13. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@kassironimispuu.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
 14. “Sanmare Trade OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Sanmare Trade OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja ESTO AS-ile.”

Lisaks lingid ESTO järelmaksule ja kassironimispuui kontaktlehele.

Shopping Cart